Warsztaty dla instruktorów

WARSZTATY (dla instruktorów pływania, ratowników, nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów w świetlicach środowiskowych)

scubasabri 22Dzięki szerokiej działalności uświadamiającej społeczeństwo (integracyjnej), osoby z niepełnosprawnościami biorą coraz pełniejszy udział w życiu i spotykają się z życzliwością i zrozumieniem. Jednak pozostają cały czas obszary w których instruktorzy, nauczyciele czy opiekunowie lub organizatorzy czasu wolnego mają zbyt małą wiedzę na temat niepełnosprawności i postępowania z ich podopiecznymi u których taka niepełnosprawność występuje. Szczególnie trudne jest to podczas prowadzenia zajęć obarczonych podwyższonym ryzykiem. Warsztaty ,które zamierzam prowadzić będą przygotowywane i prowadzone pod kątem konkretnej niepełnosprawności czy dysfunkcji oraz problemów z nią związanych. Dotyczyć będą zajęć na basenach i wodach otwartych.

PROGRAM WARSZTATÓW:

- 5 godzin zajęć teoretycznych: wybrane zagadnienia z zakresu przyczyn powstawania, możliwych rodzajów i problemów związanych pomocy i asystowania osobom z konkretną niepełnosprawnością lub dysfunkcją (dysfunkcje motoryczne, autyzm, choroba dwubiegunowa , ADHD, upośledzenia umysłowe)

- 3 godziny zająć praktycznych na basenie lub na wodach otwartych (według potrzeby):

przygotowanie do pomocy i asysty osobom z wybraną niepełnosprawnością, na brzegu i w wodzie.


Warsztaty odbywają się w grupach do 24 osób i z udziałem wolontariuszy z różnego rodzaju niepełnosprawnościami ( w zależności od potrzeb).

Grupa minimalna 6 osób.

CENA  warsztatów 170pln od osoby.


W cenie: podstawowe materiały, zajęcia teoretyczne, zajęcia na basenie lub na wodach otwartych.

Każdy uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia warsztatów.!!!

Przy grupach zorganizowanych cena negocjowana każdorazowo w zależności od miejsca, ilości osób.