Oferta - kursy instruktorskie

KURSY  INSTRUKTORSKIE

PROWADZĄCY: JOANNA PAJDAK-SUBRY  (CD  HSA), przy grupach powyżej 8 osób WSPÓŁPROWADZĄCY: KATARZYNA OMBACH (CD HSA) lub MOHAMED SUBRY HASSAN (instr HSA)

kursyinstuktorskie9

W trakcie kursu instruktorskiego instruktorom przekazywana jest specjalistyczna wiedza, którą zazwyczaj posiadają jedynie osoby związane ze środowiskiem medycznym. Jednocześnie uczą się korzystania z bazy danych i serwisu internetowego, który następnie umożliwia kursantom znalezienie instruktorów, u których mogą się szkolić lub dokończyć już rozpoczęty kurs. Podczas  zajęć praktycznych kandydaci na instruktorów symulują niepełnosprawności oraz uczą się jak asystować na brzegu i w wodzie oraz jak szkolić osoby z różnymi niepełnosprawnościami. "Kursy instruktorskie " to de facto kursy liderskie. Mogą w nich uczestniczyć wszyscy ,którzy posiadają stopieńliderski w dowolnej uznanej federacji nurkowej.

WYMAGANIAkursyinstuktorskie3

1. Ukończone 18 lat
2. Stopień liderski w dowolnej, uznanej federacji nurkowej

 

3. Ważne ubezpieczenie OC dla instruktorów i DM nurkowania
4. Opłacone składki w federacji macierzystej

PROGRAM

Wykłady (10 godzin)
Rodzaje niepełnosprawności:kursyinstuktorskie4

Instruktorzy powinni mieć dobrą wiedzę na temat niepełnosprawności, z którymi mogą się spotkać. Podczas wykładów przedstawiana jest anatomia, fizjologia, możliwe skutki psychologiczne niepełnosprawności oraz ich związek z nurkowaniem. Pozwala to na zdobycie większej pewności siebie w zakresie swoich działań, co z kolei przekłada się na większe zaufanie kursantów i sprawia, że czują się oni pewniej.:Podczas  wykładów bardzo dokładnie omawiany jest system certyfikacji HSA, co pomaga w praktyce stosować system wymagań sprawnościowych, nurkowych i teoretycznych. Przedstawione są również bariery medyczne i prawne,  ze szczególnym uwzględnieniem  badań lekarskich i ubezpieczenia kursantów i instruktrów.. Podczas wykładów wyjaśniane są różne problemy szkoleniowe, na które można się natknąć oraz pokazane są sposoby radzenia sobie z nimi.

Względy specjalne:kursyinstuktorskie2

Są to specyficzne tematy dotyczące kursantów z niepełnosprawnością, które trzeba znać, żeby kursantom przekazać właściwe informacje i pełna wiedzę. Są to sprawy związane z tabelami nurkowymi, przygotowaniem do nurkowania, zakładaniem pianek, doborem najlepszego sprzętu oraz nurkowaniem z łodzi.

Zajęcia basenowe: (5 godzin)

 

Poczuj się jak Twój kursant. Zajęcia polegają na symulowaniu niepełnosprawności: paraplegii, tetraplegii, amputacji oraz niewidzenia i wykonywaniu ćwiczeń, które zazwyczaj sprawiają trudności osobom z takimi rodzajami niepełnosprawności. Instruktorzy uczą kursantów nurkować i rozwiązywać problemy zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem, więc muszą sami doświadczyć tych problemów, aby wiedzieć, jak potem wyszkolić kursantów.

kursyinstuktorskie5Szkolenie na wodach otwartych: (4 godziny)

Podczas tych zajęć ćwiczenia odbywają się w grupach trzyosobowych. Kandydaci na instruktorów po kolei odgrywają rolę instruktora, który nurkuje z paraplegikiem i niewidomym. Poznają sposoby rozwiązywania problemów oraz logistykę nurkowań z osobami niepełnosprawnymi.

Egzamin końcowy: (2 godziny)

Egzamin końcowy odbywa się w grupach dyskusyjnych i można podczas niego korzystać z notatek. Członkowie grupy najpierw dyskutują nad danym pytaniem, a następnie udzielają wspólnej odpowiedzi, co pomaga lepiej opanować materiał.

WARIANTY

kursyinstuktorskie7I. KURSY CENTRALNE - odbywają się cztery razy w roku ; 2 w sezonie jesiennym i dwa w sezonie wiosennym. Południowym ośrodkiem prowadzenia kursów jest Kraków przy współuczestnictwie: AKP "KRAB" Stowarzyszenia, CN "KRAKEN" i Stowarzyszenia NAUTICA. Północnym ośrodkiem jest Piła przy współuczestnictwie CN "DEEP DIVER". Kursy prowadzone są w grupie nie mniejszej niż 3 osoby i nie większej niż 16 osób .  


CENA : 1500,00pln plus 120 USD/osobę

TERMINY kursów zostaną podane przed końcem listopada 2016

II. KURSY INDYWIDUALNE - organizowane w wyjątkowych przypadkach, na zapytanie. Niezbędna jest pomoc wolontariuszy.

CENA: przy jednej osobie: 3000,00pln plus 120usd/osobę; przy dwóch osobach 1800,00pln plus 120usd/osobę

kursyinstuktorskie1


III. KURSY NA ZAMÓWIENIE - organizowane są przez zamawiającego (organizacja, firma, lub osobę prywatna), w miejscu przez niego wskazanym przez zamawiającego we wspólnie ustalonym terminie. Grupy minimum 3 osoby.

CENA: negocjowana każdorazowo w zależności od miejsca i ilości osób uczestniczących

Na wszystkie pytania chętnie odpowiem : Joanna Pajdak-Subry (0048 663727402)